@ปทุมธานี “สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ติดตามการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) 2561 ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี”

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี พร้อมนักวิชาการพัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) 2561 เพื่อติดตามและให้คำแนะนำแนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.2561 อย่างมีประสิทธิภาพ ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)