@ปทุมธานี “สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561”

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561 มีส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม โดย นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นางยุภา ศรีบุญเรือง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ศาลารักษ์ปทุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)