@ปทุมธานี “สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ร่วมรับฟังการชี้แจงการอัปโหลดข้อมูล จปฐ.เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)”

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ร่วมรับฟังการชี้แจงการอัปโหลดข้อมูล จปฐ. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ผ่านทาง TV พช.

(Visited 1 times, 1 visits today)