@ปทุมธานี “สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ติดตามและประเมินผล ให้คำปรึกษาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ก่อนเข้าสู่กระบวนการพัฒนา อำเภอลาดหลุมแก้ว และอำเภอเมืองปทุมธานี”

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นางพีรดา จริยะกุลญาดา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมนักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผล ให้คำปรึกษาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ก่อนเข้าสู่กระบวนการพัฒนา อำเภอลาดหลุมแก้ว และอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)