@ปทุมธานี “สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี เยี่ยมกลุ่มสัมมาชีพชุมชน และร่วมกิจกรรมสาธิตการทำยาหม่องสมุนไพร ตามโครงการ CDD Mobile”

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี ตรวจเยี่ยมกลุ่มสัมมาชีพชุมชน และร่วมกิจกรรมสาธิตการทำยาหม่องสมุนไพร บ้านต้นโพธิ์ ตำบลบางขะแยง ตามโครงการพลังเครือข่ายขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนเคลื่อนที่ : CDD Mobile ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครยายก ณ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)