@ปทุมธานี “สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561”

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี นำโดย นายวีระชาติ สมบูรณ์วิทย์ พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม สพจ.ปทุมธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)