@ปทุมธานี “สพจ.ปทุมธานี ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต”

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี นำโดย นายวีระชาติ สมบูรณ์วิทย์ พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ณ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ชั้น 3 ศาลา

(Visited 1 times, 1 visits today)