@ปทุมธานี “สพจ.ปทุมธานี ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางบูรณการความรู้แก่ชุมชน ตามโครงการบริการวิชาการในด้านการส่งเสริมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0”

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี นำโดย นายวีระชาติ สมบูรณ์วิทย์ พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี และนางพีระดา จริยะกุลญาดา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ จากสำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เพื่อปรึกษาหารือแนวทางบูรณการความรู้แก่ชุมชน ตามโครงการบริการวิชาการในด้านการส่งเสริมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องประชุม สพจ.ปทุมธานี ชั้น 2 ศาลากลางปทุมธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)