@ปทุมธานี “สพจ.ปทุมธานี ประชุมเพื่อวางแผนและติดตามการทำงาน ประจำเดือนธันวาคม 2561”

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายวีระชาติ สมบูรณ์วิทย์ พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี พร้อมหัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้าฝ่ายฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมประชุมเพื่อวางแผนและติดตามการทำงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุม สพจ.ปทุมธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)