@ปทุมธานี “สพจ.ปทุมธานี ติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน”

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี นำโดย นายปลื้ม นับถือบุญ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ พร้อมนักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านคลองสิบสี่ หมู่ที่ 1 ต.พืชอุดม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)