@ปทุมธานี “สพจ.ปทุมธานี ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน”

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี นำโดย นายวีระชาติ สมบูรณ์วิทย์ พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จังหวัดปทุมธานี ในการนี้ นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้เกียรติบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 34 คน ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท อ.สามโคก จ.ปทุมธาน

(Visited 1 times, 1 visits today)