สพจ.ปทุมธานี “สพจ.ปทุมธานี ประชุมเตรียมความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP”

วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายวีระชาติ สมบูรณ์วิทย์ พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือกับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์น ในการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุม สพจ.ปทุมธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)