@ปทุมธานี “สพจ.ปทุมธานี ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดปทุมธานี (กพสจ.) ประจำเดือนมกราคม 2562”

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายวีระชาติ สมบูรณ์วิทย์ พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นางพีรดา จริยะกุลญาดา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดปทุมธานี (กพสจ.) ประจำเดือนมกราคม 2562 ณ ห้องประชุม สพจ.ปทุมธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)