@ปทุมธานี “สพจ.ปทุมธานี ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562”

วันที่ 8 กุมภาพพันธ์ 2562 เวลา 09.00 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี นำโดย นายวีระชาติ สมบูรณ์วิทย์ พัฒนาการจังหวัด เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยในที่ประชุมได้มีการชี้แจงถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ของหัวหน้ากลุ่มงาน และหัวหน้าฝ่าย พร้อมร่วมลงนามรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างพัฒนาการจังหวัด และหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย และพัฒนาการอำเภอ ณ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)