@ปทุมธานี “สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ร่วมพิธีรดน้ำขอพรท่านอธิบดีและผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน”

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวีระชาติ สมบูรณ์วิทย์ พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ร่วมพิธีรดน้ำขอพรท่านอธิบดีและผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ในงาน “สืบสานสงกรานต์ ตำนาน พช. Happiness Family” ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ ห้องสัมมนา 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)