@ปทุมธานี “ดำเนินโครงการโครงการบูรณาการปราบปราม ป้องกัน และแก้ไขยาเสพติด จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2562 ในกิจกรรมอบรมอาสมัคร ผู้นำชุมชน และกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่”

07 มีนาคม 2562 /

14:13 น.