@ ปทุมธานี คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดปทุมธานี ประชุมชี้แจงโครงการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการเพิ่มความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ณ ห้องประชุมสัตตปทุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

29 เมษายน 2559 /

17:14 น.

@ ปทุมธานี นางวชิรพร แจ้งเอี่ยม พัฒนาการอำเภอเมืองปทุมธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด

29 เมษายน 2559 /

16:26 น.

@ ปทุมธานี นางวชิรพร แจ้งเอี่ยม พัฒนาการอำเภอเมืองปทุมธานีพร้อมเจ้าหน้าที่ สพอ.เมืองปทุมธานี ติดตามการดำเนินงานกลุ่มอาชีพทรัพย์กานดา(ดอกไม้ประดิษฐ์ส่งนอก) ม.3 ตำบลบ้านฉาง

29 เมษายน 2559 /

16:09 น.

@ ปทุมธานี นางวชิรพร แจ้งเอี่ยม พัฒนาการอำเภอเมืองปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สพอ.เมืองปทุมธานี ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่

28 เมษายน 2559 /

13:14 น.

@ ปทุมธานี สพอ.อำเภอลำลูกกา ร่วมประชุมชี้แจงการเขียนโครงการการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการเพิ่มความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐ ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ณ ห้องประชุมอำเภอลำลูกกา

27 เมษายน 2559 /

22:55 น.