@ปทุมธานี “สพจ.ปทุมธานี ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแผนร่วมกับทุกภาคส่วน ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นิเวศและอนุรักษ์”

07 มิถุนายน 2561 /

09:36 น.

@ปทุมธานี ”สพจ.ปทุมธานี ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในการศีกษาพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.คลองหก อ.คลองหลวง

05 มิถุนายน 2561 /

21:32 น.