ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ส่งเสริการตลาดชุมชนท่องเที่ยว จัดมหกรรมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ส่งเสริการตลาดชุมชนท่องเที่ยว จัดมหกรรมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 สิงหาคม 2561 /

10:57 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) โดยโรงเรียน OTOP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) โดยโรงเรียน OTOP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

01 สิงหาคม 2561 /

16:58 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนท่องเที่ยว นวัตวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนท่องเที่ยว นวัตวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

09 กรกฎาคม 2561 /

16:39 น. /

ดาวน์โหลด