ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.) รุ่นที่ 70 ประจำปี 2560 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.) รุ่นที่ 70

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.) รุ่นที่ 70 ประจำปี 2560 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.) รุ่นที่ 70

13 มิถุนายน 2560 /

09:44 น. /

ดาวน์โหลด