“@ปทุมธานี ถิ่นบัวหลวง” ดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยการขาย โดยวิธีทอดตลาด”

“@ปทุมธานี ถิ่นบัวหลวง”
▪๘ พย.๖๒:๑๐.๒๙ น.
▪พงษ์เทพ รุ่งเรือง (พจ.ปท.)
มอบหมายให้กลุ่มงานบริหารการพัฒนาชุมชนสพจ.ปท.
▪ดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยการขาย โดยวิธีทอดตลาด
▪ณ ห้องประชุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
# รักนะ ปทุมธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)