“@ปทุมธานี_ถิ่นบัวหลวง”

▪ ๗ พ.ย .๖๒ : ๑๐.๐๐น.
▪ นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง (พจ.ปท.) มอบหมายให้ นางพีรดา จริยุกุลญาดา หน.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
▪ ประชุมผู้ผลิตผู้ประกอบการระดับ ๓-๕ ดาว ในการนำสินค้าร่วมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์งาน otop City เมืองทองธานีและงานประจำปีของกรมการพัฒนาชุมชน
▪ณ ศาลาประชาคมอำเภอลำลูกกา
#รักนะ_ปทุมธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)