@ปทุมธานี ถิ่นบัวหลวง พช.ปทุมธานี ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร โครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”

▪️ ๑๕ ก.ย.๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
▪️ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพินิจ บุญเลิศ (ผวจ.ปท.) เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรม โครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ ๑ แก่ผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ จำนวน ๑๐๕ คน
▪️ โดยมีนายพงษ์เทพ รุ่งเรือง (พจ.ปท.) เข้าร่วมพิธีฯ
▪️ ณ เรือนจำจังหวัดปทุมธานี ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

# รักนะ ปทุมธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)