@ปทุมธานี ถิ่นบัวหลวง “พช.ปทุมธานี เปิดโครงการยกระดับกลุ่มสตรีสร้างโอกาสผ่านการพัฒนาสไบมอญสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดปทุมธานี”

วันเสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับกลุ่มสตรีสร้างโอกาสผ่านการพัฒนาสไบมอญสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดปทุมธานี ภายใต้ “ทุนนวัตกรรมเพื่อชุมชน” กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
โดยมีนายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี มอบนางสาวสุณี ภิรมย์รักษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางรัตนาวดี ครุยทอง พัฒนาการอำเภอเมืองปทุมธานี นางวาสนา ซาตะนัย พัฒนาการอำเภอสามโคก นักวิชการกพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปทุมธานี และนักวิชการกพัฒนาชุมชนอำเภอสามโคก นำกลุ่มสตรีเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๗๐ คน
ณ วัดโบสถ์ ตำบลบ้างกลาง อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี

#รักนะปทุมธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)