พช.ปทุมธานี “ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานและพัฒนาการอำเภอ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔”

วันอังคารที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานและพัฒนาการอำเภอ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔

เพื่อวางแผนขับเคลื่อนงานตามนโยบาย และงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ไตรมาส ๓

ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 1 times, 1 visits today)