พช.ปทุมธานี “ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี”

วันพุธที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๓ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ โถงกลาง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

โดยมีนางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีฯ

ทั้งนี้นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง (พจ.ปท.) เข้าร่วมพิธีดังกล่าว จากนั้น เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ ตัว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล ณ ท่าน้ำเทพปทุม อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ณ โถงกลาง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ,ท่าน้ำเทพปทุม อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 1 times, 1 visits today)