พช.ปทุมธานี “ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน/พัฒนาการอำเภอ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔”

วันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

พงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน/พัฒนาการอำเภอ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอและผู้แทนฯ ทั้ง ๗ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมการประชุมฯ

เพื่อเร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณและดำเนินกิจกรรมโครงการให้แล้วเสร็จตามไตรมาส พร้อมวางแผนขับเคลื่อนงานตามนโยบายและงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

โอกาสนี้ก่อนการประชุมฯ นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี ได้มอบใบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ พร้อมให้โอวาทในการปฏิบัติราชการ แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการรุ่นที่ ๑๑๔ จำนวน ๒ ราย ได้แก่
๑. นายภาคภูมิ ตรุณาวงษานนท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหลวง
๒. นางสาวปุณยาพร พานมะลิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลาดหลุมแก้ว

ณ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 1 times, 1 visits today)