พช.ปทุมธานี “ประชุมทางไกล ผู้อำนวยการกลุ่มงาน/พัฒนาการอำเภอ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานประชุมทางไกล ผู้อำนวยการกลุ่มงาน/พัฒนาการอำเภอ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านเว็บไซต์ https://vroom.truevirtualworld.com/

โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน /พัฒนาการอำเภอและผู้แทนฯ ทั้ง ๗ เข้าร่วมการประชุมฯ

เพื่อวางแผนขับเคลื่อนงานตามนโยบายและงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ เพราะจังหวัดปทุมธานี เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๑๐ จังหวัด (สีแดงเข้ม) ต้องปฏิบัติงานตามมาตการป้องกันโรคของจังหวัดปทุมธานี

ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชุนจังหวัดปทุมธานี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 1 times, 1 visits today)