พช.ปทุมธานี “กองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดปทุมธานี ทำกิจกรรม ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

กองทุนแม่ของแผ่นดิน อ.หนองเสือ
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น.
นางสาวอัญชัญ คุ้มวงษ์ พัฒนาการอำเภอหนองเสือ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบึงบา ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ร่วมจัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับประชาชนที่จะเข้ามาใช้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด ๑๙ ณ โดมที่ว่าการอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

กองทุนแม่ของแผ่นดิน อ.เมืองปทุมธานี
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเจ้าคุณ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ร่วมทำกิจกรรม ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองคูกลางหมู่ที่ ๑ ตำบลหลักหก และ จิตอาสาพระราชทาน ได้นำถุงยังชีพ พร้อมสิ่งของเครื่องใช้ นมผงเด็ก มอบให้ผู้กักตัว ๑๔ วัน และผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาด ของเชื้อ covid-19 ณ พื้นที่หมู่ที่ ๑ ตำบลหลักหก

กองทุนแม่ของแผ่นดิน อ.ลาดหลุมแก้ว
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชัยวัฒน์ อินทร์ตะ พัฒนาการอำเภอลาดหลุมแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่ทำการปกครองอำเภอลาดหลุมแก้ว ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอำเภอ และสำนักงาน ณ ที่ว่าการอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

กองทุนแม่ของแผ่นดิน อ.ลำลูกกา
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ (วันแม่แห่งชาติ)ผู้ที่เคยหลงผิดยาเสพติดสองราย มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่เคยได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนแม่ของแผ่นดินฯมาร่วมกิจกรรมปลูกต้นทองอุไรร่วมกับคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน(บ้านคลองซอยที่แปด)หมู่ที่ ๕ ต.ลำลูกกา

กองทุนแม่ของแผ่นดิน อ.สามโคก
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งตรงกับวันแม่แห่งชาติ เวลา ๐๙.๐๐ น. ฝ่ายปกครองท้องที่ ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน กองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ที่ ๓ ตำบลกระแชง ร่วมกัน ทำความดีเพื่อแม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ

กองทุนแม่ของแผ่นดิน อ.ธัญบุรี
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนนริศรา ได้จัดโครงการ ” ร่วมใจสู้ภัยโควิด เราต้องรอดไปด้วยกัน ” โดยได้จัดทำอาหารแจกจ่ายบ้านที่กักตัวและประชาชนทั่วไปภายในชุมชนนริศรา

#ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 1 times, 1 visits today)