พช.ปทุมธานี “ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน/พัฒนาการอำเภอ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔”

วันจันทร์ที่ ๖ กันยนยน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานประชุมทางไกล ผู้อำนวยการกลุ่มงาน/พัฒนาการอำเภอ ประจำเดือน กันยนยน ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน /พัฒนาการอำเภอและผู้แทนฯ ทั้ง ๗ เข้าร่วมการประชุมฯ

เพื่อวางแผนขับเคลื่อนงานตามนโยบายและงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ เพราะจังหวัดปทุมธานี เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๒๙ จังหวัด (สีแดงเข้ม) ต้องปฏิบัติงานตามมาตการป้องกันโรคของจังหวัดปทุมธานี

ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชุนจังหวัดปทุมธานี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

#ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)