พช.ปทุมธานี “ร่วมพิธีเปิดงาน “OTOP ไทย สู้ภัยโควิด-๑๙”

วันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๒ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ร่วมพิธีเปิดงาน “OTOP ไทย สู้ภัยโควิด-๑๙”

โดยมีนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ พร้อมด้วยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และแขกมีเกียรติเข้าร่วมงานฯ

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี โดยนายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี พร้อมนางรัตนาวดี ครุยทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นำผู้ประกอบการสินค้าโอทอปจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในงาน “OTOP ไทย สู้ภัยโควิด-๑๙” จำนวน ๕๒ บูท

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้เยี่ยมชมบูธผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดปทุมธานี และแนะนำให้ผู้ประกอบการสินค้าโอทอปจังหวัดปทุมธานีพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ เพื่อต่อยอดสินค้าให้ตอบโจทย์การตลาด เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดปทุมธานีให้มีความมั่นคงต่อไป

งาน OTOP ไทย สู้ภัยโควิด-๑๙ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๑-๓ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้ามากกว่า ๒,๐๐๐ บูธ ผลิตภัณฑ์ OTOP มากกว่า ๒๐,๐๐๐ รายการ แบ่งเป็น ๖ ส่วน ดังนี้
๑) การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒) การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP Classic ๕ ประเภท
๓) กิจกรรม Highlight งาน เช่น ผลิตภัณฑ์จากศิลปิน OTOP, ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และการจัดแสดง จำหน่ายผ้าถิ่นไทย เป็นต้น
๔) การจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาคี ที่ขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ร่วมกัน ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริษัท ประชารัฐ รักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด
๕) การจัดการบริการ เช่น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, ธนาคารออมสิน, การจัดพื้นที่ Rest Area เป็นต้น
๖) การจัด OTOP ชวนชิม จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด

ภายในงานมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยมีการกำหนดมาตรการ ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และผู้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ ผู้จัดงาน เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติหน้าที่ภายในงาน บริษัทผู้รับจ้างจัดงาน ต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ก่อนเข้าร่วมงาน ๒ เข็ม ขึ้นไป และมีผลตรวจหาเชื้อโควิด – ๑๙ ที่รับรองจากหน่วยงานสาธารณสุข ไม่เกิน ๗๒ ซม. รวมถึงระหว่างงานจะมีการสุ่มตรวจ Antigen test kit (ATK) จำนวน ๑ ครั้ง

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#กรมการพัฒนาชุมชน
#pathumthanicdd
#ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 1 times, 1 visits today)