พช.ปทุมธานี “นายกิจจา ทองแดง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดปทุมธานี”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ แปลงนา CLM หมู่ที่ ๑๔ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และแปลงนา CLM หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

นายกิจจา ทองแดง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๒ ภาคกลางปริมณฑล ลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดปทุมธานี

โดยมีนายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ นายกิจจา ทองแดง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้เน้นย้ำให้แปลงนา CLM เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความพร้อมเพื่อให้บริการสำหรับผู้สนใจทั้งใน-นอกจังหวัด อย่างแท้จริง และขอให้เจ้าของแปลง-เครือข่ายฯ ได้ใช้ครุภัณฑ์ให้มีความคุ้มค่าให้มากที่สุด รวมทั้งได้กล่าวให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เจ้าของแปลงนา และผู้เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงาน ด้วย

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#กรมการพัฒนาชุมชน
#pathumthanicdd
#ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 1 times, 1 visits today)