พช.ปทุมธานี “ผู้ว่าฯปทุมธานี ขยายผลเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ถั่วฝักยาวสีม่วง สิรินธร เบอร์ ๑ สร้างความมั่นคงทางอาหาร”

วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีมอบ เมล็ดพันธุ์พระราชทาน “ถั่วฝักยาวสีม่วง สิรินธร เบอร์ ๑” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายดรณ์ สมิตะเกษตริน ปลัดจังหวัดปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอธัญบุรี ว่าที่ ร.ต.ธีระพล โชคนำชัย นายอำเภอลำลูกกา นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือ นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอสามโคก นางรัฐยา อาจหาญ เผยพร นายอำเภอลาดหลุมแก้ว นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมพิธี

นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี กล่าวรายงานว่า ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน “ถั่วฝักยาวสีม่วง สิรินธร เบอร์ ๑” ผ่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้กับประธานแม่บ้านมหาดไทยทุกจังหวัด เพื่อนำไปปลูก เมื่อได้ผลผลิตแล้ว ส่วนหนึ่งให้ใช้บริโภค และอีกส่วนหนึ่งนำไปขยายผลเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ได้ ส่วนหนึ่งส่งคืนให้องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนตาม โครงการ“น้อมนำแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

โดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางจินจณา โอสถธนากร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมรับมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ถั่วฝักยาวสีม่วง สิรินธร เบอร์ ๑ เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ และร่วมปลูกถั่วฝักยาวสีม่วง สิรินธร เบอร์ ๑ จากเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และอีกส่วนหนึ่งนำไปเพาะปลูกที่ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา “สวนลุงผู้ใหญ่” (ผู้ใหญ่พิกุล เจนกระบวน ) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ได้รวมจำนวน ๒,๐๐๐ กรัม จึงมอบคืนให้องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จำนวน ๖๐๐ กรัม และอีกส่วนแบ่งเมล็ดพันธุ์พระราชทาน “ถั่วฝักยาวสีม่วง สิรินธร เบอร์ ๑” ให้นายอำเภอทั้ง ๗ อำเภอ อำเภอละ ๒๐๐ กรัม เพื่อนำไปขยายผลสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ความยั่งยืนต่อไป

สำหรับเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ถั่วฝักยาวสีม่วง สิรินธร เบอร์ ๑ เกิดจากการพัฒนาของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้พัฒนาพันธุ์ถั่วฝักยาวพันธุ์ใหม่ขึ้น เนื่องจาก ถั่วฝักยาวเป็นผักที่คนไทยนิยมกินมาก แต่โดยทั่วไปส่วนใหญ่จะมีแต่ถั่วฝักยาวสีเขียว ซึ่งในมุมของนักปรับปรุงพันธุ์ ต้องสร้างพันธุ์ใหม่ให้ดีขึ้นกว่าเดิม ถั่วฝักยาวสีเขียวมีคุณค่าอาหารในแง่มีโคลโรฟิลด์มาก แต่จริงๆแล้วถั่วฝักยาวสีม่วง จะทรงพลังและมีคุณค่าทางอาหารและดีต่อสุขภาพมากกว่า เลยทำให้คิดทำถั่วฟักยาวสายพันธุ์สีม่วง ที่อร่อย ดก มีคุณค่าทางอาหารสูง จึงนำถั่วฝักยาวฝักสีแดงเข้ม เนื้อบาง และให้ผลผลิตต่ำ มาผสมกับถั่วฝักยาวพันธุ์เนื้อ ฝักสีเขียว ให้ผลผลิตสูง หลังการคัดเลือกจนได้พันธุ์แท้ ที่มีลักษณะฝักสีม่วงอมแดง ฝักยาวประมาณ ๖๐ เซนติเมตร ปลายฝักมีสีเขียวเล็กน้อย เป็นถั่วฝักยาวกึ่งเนื้อ และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานชื่อว่า ถั่วฝักยาวสิรินธร เบอร์ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

ซึ่งถั่วฝักยาวสีม่วง สิรินธร เบอร์ ๑ ใช้ระยะเวลาในการปลูกประมาณ ๕๐-๖๐ วัน และสามารถเก็บผลผลิตได้ในวันที่ ๖๐-๗๐ วันของการปลูก โดยถั่วฝักยาวสีม่วง สิรินธร เบอร์ ๑ มีสรรพคุณ ช่วยบำรุงกระดูกและฟัน ช่วยป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุน, ฟอสฟอรัสมีส่วนช่วยเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีนวิตามินซีช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันการเกิดโรคหวัดให้กับผู้ที่รับประทานอีกด้วย

#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#กรมการพัฒนาชุมชน
#pathumthanicdd
#ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 1 times, 1 visits today)