พช.ปทุมธานี “ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ”

ณ วัดบางหลวงหัวป่า สาขาวัดระฆังโฆสิตาราม ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยดร.วันวดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นม้ พันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด ๗๗ จังหวัด และต้นไม้ในพุทธประวัติ จำนวน ๑๐๘ ต้น เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

โดยมี นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายศุภชัย นพขำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคีเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมในพิธี โดยได้รับเมตตาจาก พระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร ประธานดำเนินงานโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ วัดบางหลวงหัวป่า สาขาวัดระฆังโฆสิตาราม ร่วมในพิธี

ทั้งนี้ นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายกิจจา ทองแดง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๒ ภาคกลางและปริมณฑล นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมพิธี พร้อมร่วมปลูกต้นสาละ ต้นไม้ในพุทธประวัติ เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติทั้งตอนประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน คือ พระพุทธเจ้าประสูติใต้ต้นสาละ ก่อนตรัสรู้ในเวลากลางวันประทับใต้ต้นสาละและเวลาเย็นย้ายไปประทับใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์จนตรัสรู้ในเวลารุ่งเช้า และปรินิพพาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

สำหรับต้นไม้ประจำจังหวัดปทุมธานี คือ ต้นทองหลางลาย (ต้นปาริชาติ) เป็นไม้ประดับ เป็นไม้มงคลประจำบ้าน ลำต้น และกิ่งมีหนามแหลมทั่วไป ใบประกอบมีใบย่อย ๓ ใบ เส้นแขนงใบออกสีเหลือง และมีต่อม ๑ คู่บนก้านบริเวณโคนใบ ดอกสีขาวนวล หรือสีแดง ออกเป็นช่อใหญ่ที่ปลายยอด ผลเป็นฝักรูปแถบยาว มีส่วนคอดตามรอยเมล็ด ตำนานฮินดูบันทึกไว้ว่า เมื่อครั้งเทวดาและอสูรช่วยกันกวนเกษียณสมุทรเพื่อทำน้ำอมฤต มีของวิเศษเกิดขึ้น ๓ สิ่ง คือ พระนางลักษมี ซึ่งพระนารายณ์ทรงรับไปเป็นพระมเหสี เกาษฏกเป็นแก้ววิเศษ ซึ่งพระนารายณ์ทรงนำติดตัวไป และอีกสิ่งหนึ่งคือ ต้นปาริฉัตตกะ (ปาริชาติ) เป็นต้นไม้วิเศษอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ดอกสวยงามมีกลิ่นหอม ใครได้กลิ่นจะสามารถระลึกชาติได้…ข้อมูลจากสถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทองหลางเหมาะกับการเป็นอาหารบำรุงสุขภาพ บำรุงตา บำรุงกระดูก แก่คนทั่วไป ใช้เป็นยาสมุนไพรจากทุกส่วนของใบ เป็นยาขับไส้เดือน แก้ริดสีดวง แก้ลม ดอกจะขับโลหิตระดู ผลบำรุงน้ำดี เปลือกแก้เสมหะ แก้ลมและนิ่วให้ออก กระพี้แก้พิษฝี แก่นแก้ฝีในท้อง รากแก้พิษทั้งปวง ส่วนแพทย์ชนบทใช้เปลือกต้มเป็นยาตัดบมทั้งปวง ใบคั่วให้เกรียมเป็นยาตัดพิษ ใบแก่สดๆใช้รมควันได้ให้ตายนึ่งแล้วชุบน้ำสุราปิดแผล และเนื้อร้ายที่ลามบวมใกล้แตก ใบทองหลางที่ปิดจะดูดหนองให้ไหลออกจนยุบแห้งดี น้ำคั้นจากใยทองหลาง ใช้หยอดตา แก้ตาแดง ตาแฉะดับพิษได้ด้วย เป็นต้น

#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#กรมการพัฒนาชุมชน
#pathumthanicdd
#ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 1 times, 1 visits today)