พช.ปทุมธานี “ร่วมต้อนรับพัฒนาการจังหวัดปทุมธานี คนที่ ๒๗”

วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

นายประจัญ จันทร์เนตร์ อดีตพัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินทางเข้าสักการะพระปทุมธรรมราช สักการะศาลหลักเมือง และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดปทุมธานี โดยมีคณะจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมเดินทางมาส่ง

ทั้งนี้ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ทุกกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ

จากนั้นนายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี ได้มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการทำงานของตนว่า “รูปแบบการทำงานเป็นแบบพี่น้อง ทำงานแบบครอบครัว น้องเหนื่อย พี่ก็เหนื่อย น้องสุข พี่ก็สุข” ขอให้ทุกคนช่วยกันทำงาน และฝากพัฒนาการอำเภอให้ช่วยดูแลพัฒนากรในอำเภอด้วย มีปัญหาในการทำงานให้รีบบอก จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหา และขอให้ช่วยกันขับเคลื่อนงานนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ ในไตรมาส ๑ ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดด้วย

#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#กรมการพัฒนาชุมชน
#pathumthanicdd
#ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 1 times, 1 visits today)