พช.ปทุมธานี “ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖”

วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี พบปะและมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานสตรีแก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดปทุมธานี (กพสจ.) โดยมีนางสาวณัฎฐณัชชา นิตินันท์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดปทุมธานี (กพสจ.) และคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมการประชุม เพื่อวางแผนขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

#WorldSoilDay
#วันดินโลก
#soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition
#FAO
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#pathumthanicdd
#ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 1 times, 1 visits today)