ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ถนนปทุมธานี-สามโคก
ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ 02-5816370 โทรสาร 02-5816370
website : http://pathumthani.cdd.go.th
(Visited 1 times, 1 visits today)