สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี นาง สุนิสา บุณยาทิษฐาน พัฒนาการจังหวัดปทุมธานีร่วมโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2559

21 มกราคม 2559 /

14:56 น.

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference ในประเด็น การดำเนินงานตามมาตรการที่ 4: โครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง

14 มกราคม 2559 /

14:18 น.