ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 กุมภาพันธ์ 2564 /

13:19 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างห้องน้ำอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 มีนาคม 2563 /

13:35 น. /

ดาวน์โหลด