“เรื่องเล่าเร้าพลังดีเด่น” ชนะเลิศระดับเขตตรวจราชการที่ ๒ “กข.คจ. กับวันนี้ที่รอคอย” โดยนางสาวผุสดี ประทีปชนะชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปทุมธานี

07 เมษายน 2565 /

14:53 น. /

ดาวน์โหลด