พช.ปทุมธานี "สพอ.หนองเสือ ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕"

26 May 2022 /

21:28 น.

()()()พช.ปทุมธานี "สพอ.หนองเสือ ร่วมกิจกรรมสัปดาห์การเผยแพร่พระพุทธศาสนา “ () ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ : ๐๗.๐๐ น. ()นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และนางสาวอัญชัญ คุ้มวงษ์ พัฒนาการอำเภอหนองเสือ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทำบุญตักบาตรฟังเทศน์และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ()ณ วัดบึงบาประภาสะวัต ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี @ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง()()()

15 May 2022 /

13:45 น.